Блог присвячений НЕЛЕГКІЙ ВЧИТЕЛЬСЬКІЙ ПРАЦІ

понеділок, 4 вересня 2023 р.

 ФІЗИКА 9 КЛАС

МАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ

Тема 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА (16 год)
Урок 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле
Урок 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції.
Урок3. Магнітне поле струму. Правило свердлика
Урок 4. Розв´язування задач
Урок 5. Сила Ампера
Урок 6. Розв´язування задач
Урок 7. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера
Урок 8. Електромагніти та їх застосування
Урок 9. Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту.
Урок 10. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець
Урок 11. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм.
Урок 12. Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції.
Урок 13. Розв´язування задач
Урок 14. Розв´язування задач і вправ
Урок 15. Контрольна робота №1:"«Магнітні явища"
Урок 16. Захист навчальних проектів учнів.

Тема 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА (19 год)
Урок 17. Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла.
Урок 18. Світловий промінь. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячні й місячні затемнення.
Урок 19. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.
Урок 20. Розв´язування задач
Урок 21. Лабораторна робота № 3 Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.
Урок 22. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.
Урок 23. Розв´язування задач
Урок 24. Лабораторна робота № 4 Дослідження заломлення світла.
Урок 25. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.
Урок 26. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи.
Урок 27. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи.
Урок 28. Зображення, які дає розсіювальна лінза.
Урок 29. Розв´язування задач. Самостійна робота
Урок 30. Лабораторна робота № 5 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи
Урок 31. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору.
Урок 32. Розв'язування задач.
Урок 33. Розв´язування задач і вправ
Урок 34. Контрольна робота №2: «Світлові явища».
Урок 35. Захист навчальних проектів учнів.

Тема 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ (10 год)
Урок 36. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі
Урок 37. Звукові хвилі. Гучність звуку та висота тону. Вібрації і шуми та їх вплив на живі організми. Інфра- та ультразвуки. Інфра- та ультразвуки в живій природі і техніці.
Урок 38. Лабораторна робота № 6 Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів.
Урок 39. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль.
Урок 40. Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.
Урок 41. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація
Урок 42. Розв'язування задач.
Урок 43. Розв´язування задач і вправ
Урок 44. Контрольна робота №3: «Звукові та електромагнітні хвилі».
Урок 45. Захист навчальних проектів учнів.

Тема 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ (15 год)Урок 46. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи
Урок 47. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання
Урок 48. Розв´язування задач
Урок 49. Період піврозпаду радіонукліда. Використання радіоактивних ізотопів.
Урок 50. Розв´язування задач
Урок 51. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри.
Урок 52. Розв´язування задач
Урок 53. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу.
Урок 54. Ядерний реактор. Атомні електростанції. Атомна енергетика України.
Урок 55. Екологічні проблеми атомної енергетики.
Урок 56. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.
Урок 57. Розв´язування задач
Урок 58. Розв´язування задач і вправ
Урок 59. Контрольна робота №4: «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи енергетики».
Урок 60. Захист навчальних проектів учнів.

Тема 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ (38 год)
Частина І «Рух і взаємодія» (20 год)

Урок 61. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення
Урок 62. Розв´язування задач
Урок 63. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху
Урок 64. Розв´язування задач
Урок 65. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати
Урок 66. Розв´язування задач
Урок 67. Розв´язування задач і вправ
Урок 68. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.
Урок 69. Другий закон Ньютона
Урок 70. Розв´язування задач
Урок 71. Третій закон Ньютона.
Урок 72. Розв´язування задач
Урок 73. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння.
Урок 74. Розв´язування задач
Урок 75. Рух тіла під дією сили тяжіння.
Урок 76. Розв´язування задач
Урок 77. Система законів Ньютона і її роль у становленні фізичного знання.
Урок 78. Розв´язування задач
Урок 79. Розв´язування задач і вправ

Урок 80. Контрольна робота №5: «Рух і взаємодія (частина І)»
Частина ІІ «Рух та закони збереження» (18 год)
Урок 81. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.
Урок 82. Розв´язування задач
Урок 83. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.
Урок 84. Розв´язування задач
Урок 85. Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах.
Урок 86. Лабораторна робота №6. Вивчення закону збереження механічної енергії.
Урок 87. Розв´язування задач
Урок 88. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування класичної механіки. Фундаментальний характер законів збереження в природі.
Урок 89. Розв´язування задач
Урок 90. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.
Урок 91. Розв´язування задач
Урок 92. Розв´язування задач і вправ
Урок 93. Контрольна робота №6: «Рух та закони збереження (частина ІІ)»
Урок 94. Захист навчальних проектів учнів. Людина і Всесвіт; Фізика в житті сучасної людини
Урок 95. Захист навчальних проектів учнів. Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі
Урок 96. Захист навчальних проектів учнів. Україна – космічна держава
Урок 97. Захист навчальних проектів учнів. Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики
Урок 98. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

Тема 6. ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ (3 год)
Урок 99. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії
Урок 100. Альтернативні джерела енергії
Урок 101. Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі


ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Урок 102. Повторення теми: «Магнітні явища»
Урок 103. Повторення теми: «Світлові явища»
Урок 104. Повторення теми: «Механічні та електромагнітні хвилі»
Урок 105. Повторення теми: «Рух і взаємодія. Закони збереження»

 10 клас

Тема 1. Вступ. Кінематика
Урок 01. Зародження й розвиток фізики як науки. Методи наукового пізнання.
Урок 02. Вимірювання. Математика - мова фізики.
Урок 03. Механічний рух та його види. Відносність механічного руху.
Урок 04. Рівномірний прямолінійний рух. Графіки рівномірного руху.
Урок 05 Рівноприскорений рух. Графіки руху.
Урок 06. Розв'язування задач.
Урок 07. Лабораторна робота №1: "Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху".
Урок 08. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
Урок 09. Розв'язування задач.
Урок 10. Рівномірний рух тіла по колу.
Урок 11. Розв'язування задач.
Урок 12. Контрольна робота №1: "Вступ. Кінематика".

Тема 2. Динаміка. Сили в механіці
Урок 13. Механічна взаємодія. Види сил у механіці.
Урок 14. Закони Ньютона та межі їх застосування.
Урок 15. Розв'язування задач.
Урок 16. Закон всесвітнього тяжіння. Штучні супутники Землі.
Урок 17. Розв'язування задач.
Урок 18. Вага тіла, невагомість.
Урок 19. Розв'язування задач.
Урок 20. Лабораторна робота №2: "Вимірювання сил".
Урок 21. Рух тіла під дією кількох сил.
Урок 22. Розв'язування задач.
Урок 23. Розв'язування задач.
Урок 24. Контрольна робота: "Динаміка. Сили в механіці".

Тема 3. Закони збереження в механіці. Релятивістська механіка
Урок 25. Основи статики.
Урок 26. Розв'язування задач.
Урок 27. Лабораторна робота №3: "Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил".
Урок 28. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
Урок 29. Розв'язування задач.
Урок 30. Механічна робота і потужність. Закон збереження механічної енергії.
Урок 31. Розв'язування задач.
Урок 32. Самостійна робота.
Урок 33. Основні положення спеціальної теорії відносності.
Урок 34. Розв'язування задач.
Урок 35. Контрольна робота №3: "Закони збереження в механіці. Релятивістська механіка".

Тема 4. Основи МКТ. Ізопроцеси
Урок 36. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування.
Урок 37. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.
Урок 38. Основне рівняння МКТ.
Урок 39. Ізотермічний процес. Закон Бойля-Маріотта.
Урок 40. Лабораторна робота №4: "Дослідження ізотермічного процесу".
Урок 41. Ізобарний процес. Закон Гей-Люссака.Абсолютна шкала температур
Урок 42. Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.
Урок 43. Розв'язування задач
Урок 44. Контрольна робота № 4: "Властивості газів, рідин, твердих тіл".

Тема 5. Властивості газів, рідин, твердих тіл
Урок 45. Пароутворення та конденсація. Насичена пара і ненасичена пара.
Урок 46. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.
Урок 47. Розв'язування задач.
Урок 48. Лабораторна робота №5: "Вимірювання відносної вологості повітря".
Урок 49. Поверхневий натяг. Капілярність.
Урок 50. Розв'язування задач.
Урок 51. Властивості твердих тіл.
Урок 52. Механічні деформації.
Урок 53. Розв'язування задач.
Урок 54. Контрольна робота №5: "Властивості газів, рідин, твердих тіл".

Тема 6. Основи термодинаміки
Урок 55. Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.
Перший закон термодинаміки. Робота термодинамічного процесу.
Урок 56. Розв'язування задач.
Урок 57. Теплові машини. Холодильна машина.
Урок 58. Розв'язування задач
Урок 59. Розв'язування задач
Урок 60. Контрольна робота №6:"Основи термодинаміки".

Тема 7. Фізичний практикум
Урок 61. Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння.
Урок 62. Визначення модуля пружності речовини.
Урок 63. Вивчення одного з ізопроцесів.
Урок 64. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.
Урок 65. Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.

неділя, 3 вересня 2023 р.

 

ФІЗИКА 8 КЛАС
МАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ
Тема 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача.
Урок 1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання.
Урок 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури.
Урок 3. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії.
Урок 4. Теплопровідність.
Урок 5. Конвекція. Випромінювання
Урок 6. Розв’язування задач.
Урок 7. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.
Урок 8. Розв’язування задач.
Урок 9. Тепловий баланс
Урок 10. Розв’язування задач.
Урок 11. Лабораторна робота №1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури.
Урок 12. Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини.
Урок 13. Розв’язування задач.
Урок 14. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 15. Контрольна робота №1 з теми «Температура. Внутрішня енергія.»
II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни.
Урок 16. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали
Урок 17. Плавлення та кристалізація. Питома теплота плавлення
Урок 18. Розв’язування задач.
Урок 19. Розв’язування задач. Самостійна робота.
Урок 20. Випаровування та конденсація.
Урок 21. Кипіння. Питома теплота пароутворення.
Урок 22. Розв’язування задач.
Урок 23. Розв’язування задач. Самостійна робота.
Урок 24. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника
Урок 25. Розв’язування задач.
Урок 26. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна
Урок 27. Види теплових двигунів
Урок 28. Теплоенергетика. Збереження енергетичних ресурсів
Урок 29. Розв’язування задач.
Урок 30. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 31. Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»
Урок 32. Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»
Урок 33. Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (30 год)
Тема I. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм

Урок 34. Електричний заряд. Електромагнітна взаємодія
Урок 35. Електричне поле
Урок 36. Механізм електризації. Електроскоп
Урок 37. Закон Кулона
Урок 38. Розв’язування задач. Самостійна робота
Урок 39 Контрольна робота № 3 з теми «Електричний заряд. Електричне поле."
Урок 40. Електричний струм. Електрична провідність металів.
Урок 41. Джерела електричного струму
Урок 42. Електричне коло та його елементи
Урок 43. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр
Урок 44. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр
Урок 45. Електричний опір. Закон Ома.
Урок 46. Розв’язування задач. Самостійна робота
Урок 47. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати
Урок 48. Розв’язування задач
Урок 49. Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра
Урок 50. Послідовне з’єднання провідників.
Урок 51. Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.
Урок 52. Паралельне з’єднання провідників.
Урок 53. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників
Урок 54. Мішане з’єднання провідників
Урок 55. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. Самостійна робота
Урок 56. Контрольна робота № 4 з теми «Електричний струм»

ІІ. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах
Урок 57. Робота і потужність електричного струму
Урок 58. Розв’язування задач
Урок 59. Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники
Урок 60. Розв’язування задач. Самостійна робота
Урок 61. Електричний струм у металах
Урок 62. Електричний струм у рідинах
Урок 63. Застосування електролізу
Урок 64. Електричний струм у газах
Урок 65. Види самостійних газових розрядів
Урок 66. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 67. Контрольна робота № 5 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»
Урок 68. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»
Урок 69. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»
Урок 70. Підсумковий урок курсу фізики 8 класу

І СЕМЕСТР
УРОК 01 ТЕПЛОВИЙ СТАН ТІЛ. ТЕМПЕРАТУРА ТА ЇЇ ВИМІРЮВАННЯ
УРОК 02 ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗМІРІВ ФІЗИЧНИХ ТІЛ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ
УРОК 03 ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. СПОСОБИ ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОЇ ЕНЕРГІЇ
УРОК 04 ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ
УРОК 05 КОНВЕКЦІЯ. ВИПРОМІНЮВАННЯ
УРОК 06 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА З ТЕМИ «ВИДИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ»
УРОК 07 КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ РЕЧОВИНИ
УРОК 08 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ РЕЧОВИНИ»
УРОК 09 ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС
УРОК 10 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС»
УРОК 11 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. ВИВЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ ЗА УМОВИ ЗМІШУВАННЯ ВОДИ РІЗНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
УРОК 12 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ТЕПЛОЄМНОСТІ РЕЧОВИНИ
УРОК 13 ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ «ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА»
УРОК 14 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ «ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА»
УРОК 15 АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ. КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ ТІЛА. НАНОМАТЕРІАЛИ
УРОК 16 ПЛАВЛЕННЯ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЯ
УРОК 17 ПИТОМА ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
УРОК 18 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА З ТЕМИ «ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ»
УРОК 19 ВИПАРОВУВАННЯ ТА КОНДЕНСАЦІЯ. КИПІННЯ
УРОК 20 ПИТОМА ТЕПЛОТА ПАРОУТВОРЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
УРОК 21 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА З ТЕМИ «ВИПАРОВУВАННЯ. КОНДЕНСАЦІЯ. КИПІННЯ. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПАРОУТВОРЕННЯ»
УРОК 22 ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ НАГРІВНИКА
УРОК 23 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ НАГРІВНИКА»
УРОК 24 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА З ТЕМИ «ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ НАГРІВНИКА»
УРОК 25 ПРИНЦИП ДІЇ ТЕПЛОВИХ ДВИГУНІВ. ККД ТЕПЛОВОГО ДВИГУНА
УРОК 26 ДЕЯКІ ВИДИ ТЕПЛОВИХ ДВИГУНІВ
УРОК 27 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА. СПОСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
УРОК 28 ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ «ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ»
УРОК 29 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ»
УРОК 30 – 32. ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ТЕМИ «ТЕПЛОВІ ЯВИЩА»


ІІ СЕМЕСТР
УРОК 33 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНА ВЗАЄМОДІЯ
УРОК 34 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ
УРОК 35 МЕХАНІЗМ ЕЛЕКТРИЗАЦІЇ. ЕЛЕКТРОСКОП
УРОК 36 ЗАКОН КУЛОНА
УРОК 37 ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ «ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ»
УРОК 38 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 З ТЕМИ «ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ»
УРОК 39 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ МЕТАЛІВ. ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
УРОК 40 ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
УРОК 41 ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ
УРОК 42 СИЛА СТРУМУ. ОДИНИЦЯ СИЛИ СТРУМУ. АМПЕРМЕТР
УРОК 43 ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА. ОДИНИЦЯ НАПРУГИ. ВОЛЬТМЕТР
УРОК 44 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР. ЗАКОН ОМА
УРОК 45 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА З ТЕМИ «ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР. ЗАКОН ОМА»
УРОК 46 РОЗРАХУНОК ОПОРУ ПРОВІДНИКА. ПИТОМИЙ ОПІР РЕЧОВИНИ. РЕОСТАТИ
УРОК 47 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «РОЗРАХУНОК ОПОРУ ПРОВІДНИКА. ПИТОМИЙ ОПІР РЕЧОВИНИ. РЕОСТАТИ»
УРОК 48 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ ПРОВІДНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ АМПЕРМЕТРА ТА ВОЛЬТМЕТРА
УРОК 49 ПОСЛІДОВНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ
УРОК 50 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА З ПОСЛІДОВНИМ З’ЄДНАННЯМ ПРОВІДНИКІВ
УРОК 51 ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ
УРОК 52 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА З ПАРАЛЕЛЬНИМ З’ЄДНАННЯМ ПРОВІДНИКІВ
УРОК 53 МІШАНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ
УРОК 54 ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ «ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ»
УРОК 55 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 З ТЕМИ «ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ»
УРОК 56 РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
УРОК 57 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕМИ «РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ»
УРОК 58 ТЕПЛОВА ДІЯ СТРУМУ. ЗАКОН ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА
УРОК 59 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА З ТЕМИ «ТЕПЛОВА ДІЯ СТРУМУ. ЗАКОН ДЖОУЛЯ – ЛЕНЦА»
УРОК 60 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У МЕТАЛАХ
УРОК 61 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІДИНАХ
УРОК 62 ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЛІЗУ
УРОК 63 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У ГАЗАХ
УРОК 64 ВИДИ САМОСТІЙНИХ ГАЗОВИХ РОЗРЯДІВ
УРОК 65 ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ «РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ»
УРОК 66 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 З ТЕМИ «РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ»
УРОК 67-70 ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ТЕМИ «ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ»