Блог присвячений НЕЛЕГКІЙ ВЧИТЕЛЬСЬКІЙ ПРАЦІ

9 клас задачі

Задачі на закон збереження імпульсу (див. п. 30,31 с. 40)

1. Вагон масою М, який рухався зі швидкістю v, зчепився з вагоном масою m, який рухався йому назустріч. Позначте вираз для знаходження швидкості руху другого вагона до зчеплення, якщо відразу після зчеплення вагони рухалися у напрямку руху першого вагона зі швидкістю u?

2. Хлопчик масою 20 кг, стоячи на гладенькому льоду, кидає м'яч масою 2 кг під кутом 60° до горизонту. Визначте швидкість руху м'яча, якщо хлопчик набуває швидкості 0,5 м/с.

3. Снаряд, випущений із гармати вертикально вгору, розірвався у точці максимального підйому на висоті 45 м від поверхні землі на два уламки, маси яких відносяться як 1 :4. Уламок більшої маси полетів горизонтально зі швидкістю 20 м/с. На якій відстані від точки пострілу впаде уламок меншої маси? Вважайте поверхню Землі плоскою і горизонтальною, g = 10 м/с2, опором повітря знехтуйте.

4. Граната, що летіла зі швидкістю 10 м/с, розірвалася на два уламки масами 12 кг і 8 кг, які розлетілися в протилежних напрямках. Швидкість руху більшого уламка 25 м/с у напрямі руху гранати. Яка швидкість руху меншого уламка? 
5.  Рух матеріальної точки описується рівнянням . Знайти імпульс точки через 2 с, вважаючи, що її маса дорівнює 2 кг.
6.   Криголам масою 5000 т, який іде з вимкненими двигу-нами зі швидкістю 10 м/с, наштовхується на нерухому крижину і штовхає її попереду себе. Швидкість криголама зменшилась при цьому до 2 м/с. Визначити швидкість крижини.
7.     Від ракети масою 1000 кг в момент її руху зі швидкістю 171 м/с відокремилась ступень масою 400 кг, швидкість якої при цьому збільшилась до 185 м/с. Знайти швидкість, з якою почала рухатись після відокремлення ступені сама ракета.

8. На рейках із швидкiстю  5 м/c рухається платформа масою 10000 кг. На платформi закрiплено гармату масою 5000 кг , з якої здійснено пострiл вздовж рейок. Маса сна­ряда 100 кг, його початкова швидкiсть вiдносно гармати  500 м/c. Знайти швидкiсть платформи відразу пiсля пост­рiлу, якщо вiн виконаний в нап­рямку руху платформи.

Немає коментарів:

Дописати коментар